onsdag, november 09, 2005

inhouse del2

Såhär tror jag att det ligger till:

Reklam är för en del företag strategisk - del av affären. Exempel på den typen av företag är modeföretag. För andra är den helt ostrategisk - ren produktion. Exempel på den typen av företag är managementkonsulter och revisionsbyråer (och för all del reklambyråer).

En dålig reklamkampanj för ett modeföretag kan vara lika förödande som en dålig kollektion och vice versa. Medan en dålig reklamkampanj för en managementkonsult är dålig bara för den mellanchef som beställde den.

Vilka konsekvenser har då detta?
Jo. Om en vara är strategisk vill man ha maximal koll på den och man vill ha den absoluta kollen internt. Därför har Jörgen Andersson (H&Ms marknadschef) ett av H&Ms viktigaste jobb och därför har Dressman ännu inte släppt in konsulter att göra jobbet. Därför flyttar den strategiska kommunikationen hem. Man vill inte vara beroende av att kompetensen och uppmärksamheten flyttar på sig. Man vill inte bli utkastade för att ett större eller mer intressant uppdrag kommer in på byrån.

Om en vara däremot är ostrategisk vill man ha minimalt pris. För flera stora företag med stort behov av produktionsorienterade reklamuppdrag som broschyrer, hemsidor, produktblad, platsannonser etc är det ren matematik att det helt enkelt blir mycket billigare att betala en inhouse-producentlön på 19+skatter i månaden än att betala en reklambyrå 1000+moms i timmen.

Reklambyråerna måste anpassa sig till detta genom att maximera flexibiliteten och "bättre-heten" (läs nedan). Bättre kan vi bli genom att lära känna våra kunder och deras kunder bättre. Genom att jobba igenom varje brief noggrannare och låta varje idé gå ett varv till. Flexibiliteten kan vi öka genom att anpassa gruppen efter uppdraget. Ibland måste vi vara fler och ibland färre. Men vi måste alltid leverera det vi ska i tid och med bra kvalitet.

Jag tror och hoppas att utvecklingen fortsätter. För då kommer vi alla att tvingas bli bättre.

Inga kommentarer: