tisdag, december 12, 2006

Forskning och framsteg


Det här är en vecka gammalt, men jag har inte läst om det på ngn svensk sida än. Väldigt intressant. Det är en forskningsrapport av Robert heath på universitetet i Bath.

Reklam med ett högt emotionellt innehåll och lågt informationsinnehåll är mest framgångsrikt när det gäller att skapa positiva associationer till ett varumärke. Jag upprepar igen med Robert Heaths ord:

"The most effective advertisement seem to be those with little information and a lot of emotional content."

Andra bloggar om: , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

De svenska graferna är lite konstiga (modellerar tre storheter i en tvådimensionell graf).

Som de ser ut nu berättar de egentligen bara om relationen mellan emotionellt innehåll och information, nämligen att man inte kan ha båda samtidigt, vilket vi ju redan vet (omvänd proportionalitet). Av texten i inlägget (som var intressant nog för mig att kommentera) att döma ska grafen se ut så här:

^
|(EI)............................x
|
---------------------------------> E
|
| x
|(I)
v

(dra ett streck mellan x:en. Punkterna framför det övre x:et finns där för att bloggkommentarer inte verkar kunna ha indrag...)

EI = Mängd emotionellt innehåll
I = Information
E = Effekt

Grafen utläses alltså: "Då vi rör oss från (I) informativt innehåller till (EI) emotionellt innehåll så höjs (E) effekten.

Elias Betinakis sa...

Du är säkert tusen gånger bättre än vad jag är på statistik och grafer och jag verkar ha brutit mot ngt sorts logisk regel. Tack för förtydligandet!

Har dock en synpunkt på ditt inlägg: I reklamsammanhang har man inte pratat om en motsägelse mellan information och emotionellt innehåll, dvs att man inte kan ha det ena utan det andra, utan tvärtom ofta talat om att maxa på båda - Ha en relevant sak att säga (information) och sen maxa på dramatiseringen (emotion). Typexempel är ICA som både är utbudsreklam (berättar vilka varor det är extrapris på den här veckan-hög information) på ett extremt underhållande sätt (emotionellt innehåll). Den här undersökningen talar om att man inte ens behöver bry sig om informationen om man vill skapa band mellan varumärke och person. Och då blir reklamen så enkel (och svår) som många lekmän pratar om den - "Den här reklamen är snygg", "Den där reklamen är rolig". Och det innebär en enorm utmaning och är ljusår från vad de flesta seriösa reklambyråer arbetar med.

Anonym sa...

Tack Elias för snabb kommentar och intressant temaöppning.

Jag vill minnas att jag hört om en undersökning där man visat att ytterst få faktiskt uppfattar de erbjudanden ICA pitchar i sin reklam. Nu hittar jag inga referenser, så det är möjligt att jag drömt allt.

Men, om detta stämmer kan det vara så att alltför stark emotionell suggestion (FÖR roligt helt enkelt) blockerar förmågan att absorbera ovidkommande information (ICA's specialerbjudanden i det här fallet). Något reklamskaparen i så fall måste vara uppmärksam på.

I centrum hamnar då också frågan vad man vill koncentrera sig på i sina TV-reklamsekunder. Om det inte är varumärkesbyggandet som är i centrum bör man alltså akta sig för att skapa reklam som är klassiskt "bra", utan istället fokusera på erbudandet.

Tesen ovan talar egentligen inte emot det du säger: att det inte behöver finnas en motsägelse mellan information och emotionellt innehåll. Jag kan tänka mig att för att maximera förhållandet så måste det emotionella innehållet bygga på det informativa eller vice versa. Att "braigheten" i reklamen bygger på erbjudandet, vilket ju inte är fallet i ICA-reklamen.

I grafen har du helt rätt: Jag har sonika satt informativt och emotionellt innehåll som varandras direkta motsatser.

Elias Betinakis sa...

Tror att du har en poäng där:
"Om det inte är varumärkesbyggandet som är i centrum bör man alltså akta sig för att skapa reklam som är klassiskt "bra", utan istället fokusera på erbjudandet."

Jag har skrivit om det förut. Att människor uppskattar två typer av reklam: dels extremt "obra" reklam med bra erbjudanden (typexempel oadresserat i brevlådan med extrapris på vara x); dels extremt "bra" reklam oavsett vad den handlar om (typexempel den senaste filmen du fick tipsad som youtubelänk).

Reklam som inte har bra erbjudande eller är väldigt underhållande tenderar att bara försvinna.