måndag, oktober 31, 2005

Ur hästens mun

Det här är det vi gick ut med när vi startade money och bytte namn från Collaborate. Eftersom det valsat runt i media och lekts viskleken med, så är det väl lika bra att ni läser det som vi ville ha sagt rakt av utan "journalistfiltret":

Collaborate blir Money
- en reklambyrå som börjar och slutar i kundens affär.

Collaborate har under 2000-talet varit en av Sveriges mest intressanta reklambyråer.

Flera av landets duktigaste personer har arbetat på byrån, Bo Rönnberg, Catt Olsson, Niclas Melin, Totte Stub, Linda Sandberg, Arvid Svanvik, Manne Schagerström, Patric Blixt, Andreas Broman, Lars Rystadius, Edwin von Werder, Stefan Pagreus, osv.

Alla reklampriser som går att vinna har vunnits.
Flera av landets största uppdragsgivare har varit kunder.

Nu är det dags att vända blad.

Dagens traditionella reklambyråer är inte anpassade efter det nya medielandskapet som växer fram
- där bloggar som Virtanens och Skugges är större mediekanaler än de stora dagstidningarna
- där alla reklamfria zoner håller på att förvandlas till reklam
- där digital-TV förändrar förutsättningarna för TV-reklam
- och där några av världens mest kända varumärken som Google, Skype och Zara lanserats helt utan traditionell reklam.

Vi tror att utvecklingen kommer att fortsätta.
Morgondagens reklambyråer behöver ta tillbaka initiativet. Vi måste kunna tala med företagsledningar och vi måste kunna motivera vad vi gör. Men för att de ska vilja lyssna måste vi förstå vad de gör. Och vi måste förstå och kunna rekommendera andra lösningar än reklam.

Därför börjar vi i affärsmodellen och den heliga arbetsgruppen.

Vår syn på arbetsgrupper:Vår affärsmodell:- Vi tror att en traditionell arbetsgrupp med två kreatörer och en säljare eller administratör är ett gammalt sätt att konstruera en arbetsgrupp, anpassad efter gamla problem.
- Vi tror att den klassiska reklamhierarkin där ATL är ”finare” än BTL är intressant bara för reklambranschen.
- Vi tror att morgondagens kunder inte vill bli kallade konton, utan vill ha hjälp med att lösa problem och hitta möjligheter.
- Vi har en medieoberoende affärsmodell som bygger på resultat och idéer, inte på produktion och beläggning.

Vi gör det här för att vi fortfarande tror på idéns makt.

Vi tror att en bra idé och en bra historia alltid vinner över en varumärkesstrategi eller ett powerpointdokument.
Vi tror att det är bättre idéer som kommer att göra att reklambyråerna kan komma tillbaka.

Men vi tror att vägen till bättre idéer måste gå via bättre kunskap.
Och vi tror att vägen tillbaka inte kommer att vara en bättre annons.

Vi bygger en ny typ av arbetsgrupp, som består av två strateger och en kreativt ansvarig, som vi lika gärna skulle kunna kalla historieberättare eller idéstrateg.

Den traditionella reklambyrån Collaborate byter namn och inriktning och blir Money.

1 kommentar:

Richard Lium sa...

Ni har en mycket intressant infallsvinkel på marknadskommunikation. Trevlig sommar! Richard Lium. Ni når mig på följande bloggar: http://liumgroup.blogspot.com och http://djurochnatur.blogspot.com